Eigen Licentie voor Hulpteugel

Hulpteugel beschikt nu over een eigen licentie voor gebruik van de software.

Dit ontslaat ons van een aantal verplichtingen, welke de AGPL aan de licentie gesteld heeft.

 

Onder andere is nu de copyright melding onderaan de website verdenen.

 

Nieuwe versie 1.10 uitgebracht

Er is een update doorgevoerd. Bij de de nieuwe versie 1.10 maakt elke vereniging gebruik van dezelfde basis van het programma. Eventuele gewenste verschillen zijn per vereniging instelbaar. Dit vereenvoudigd het beheer van het systeem. Het doorvoeren van  aanpassingen wordt eenvoudiger.